Vinn kampen mot karies

Vinn kampen
mot karies

Colgate® Duraphat® fluortandkräm

.

Effektiv prevention för patienter med ökad kariesrisk*^

 

 • Duraphat 5 mg/g fluoridtandkräm förebygger hål genom att stoppa och reversera primär rotkaries och tidig fissurkaries.2–5
Colgate® Duraphat® fluortandkräm

76 % av patienterna föredrar smaken
av Duraphat 5 mg/g fluoridtandkräm**, 6

 

Colgate® Duraphat® fluortandkrämstub

 

Det är en fråga om smak...

Förbättra följsamheten hos patienter med ökad kariesrisk

 

Procent cirkel

av alla konsumenter håller med om att tandkrämens smak är en viktig faktor^^

Procent cirkel

av alla patienter skulle föredra Duraphat 5 mg/g tandkräm om den ordinerades för kontinuerligt bruk†,**,6

Procent cirkel

av alla patienter föredrar att borsta med Duraphat 5 mg/g **,6

 

För att öka patientföljsamheten kan det vara viktigt att

förskriva en produkt med en smak som patienten gillar.

 

 

Följsamhet är viktigt för att förmå patienterna att använda läkemedel

 

Följsamhet är ett aktivt beteende, där patienten deltar i vården och bestämmer när och om hen ska följa dina råd och anvisningar.7

 • Referenser

   

  *Colgate Duraphat 5000 ppm tandkräm med hög fluorhalt för patienter ≥ 16 år med ökad kariesrisk.

  #Jämfört med vanlig fluortandkräm med 1 100 ppm fluorid.

  **Jämfört med generisk tandkräm med 5 000 ppm fluorid.

  ^^Colgate UK Consumer Survey on Cosmetic Toothpaste (504 deltagare), februari 2020.

   

  ***De fem behandlingsområdena är astma, typ 2‑diabetes, hypertoni, schizofreni och statiner för primärprevention och sekundäprevention av hjärt-kärlsjukdomar.

  ††Vid användning enligt produktresumén.

  1 Biesbrock, A.R., Gerlach, R.W., Bollmer, B.W., Faller, R.V., Jacobs, S.A. och Bartizek, R.D. (2001). Relative anti-caries efficacy of 1100, 1700, 2200, and 2800 ppm fluoride ion in a sodium fluoride dentifrice over 1 year. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 29, 382-389.

  2 Baysan, A., Lynch, E., Ellwood, R., Davies, R., Petersson, L. och Borsboom. P. (2001). Reversal of primary root caries using dentifrices containing 5000 and 1100 ppm fluoride. Caries Research, 35, 41-46.

  3 Ekstrand, K.R., Poulsen, J.E., Hede, B., Twetman, S., Qvist, V. och Ellwood, R.P. (2013).A randomized clinical trial of the anti-caries efficacy of 5000 compared to 1450 ppm fluoridated toothpaste on root caries lesions in elderly disabled nursing home residents. Caries Research, 47, 391-398.

  4 Schirrmeister, J.F., Gebrande, J., Altenburger, M.J. och Hellwig, E. (2007). Effect of dentifrice containing 5000 ppm fluoride on non-cavitated fissure carious lesions in vivo after 2 weeks. American Journal of Dentistry, 20, 212-216.

  5 Ekstrand, K.R., Ekstrand, M.L., Lykkeaa, J., Bardow, A. och Twetman, S. (2015). Whole-saliva fluoride levels and saturation indices in people aged 65+ during use of four different toothpaste regimens. Caries Research, 49, 489-498.

  Preference Survey (n = 82). [Data på fil]. Januari 2020.

  7  https://www.podiatrytoday.com/blogged/what-difference-between-adherence-versus-compliance-patient-behavior

  8Koop, C.E. (amerikansk hälsovårdschef). (1985). Inledningsanförande. Improving Medication Compliance. Proceedings of a Symposium. National Pharmaceutical Council. Reston, USA.

  9Hälsodepartementet och Right Honored Earl Howe. (2011). Action on medicine wastage and improving medicine use. 8 augusti 2011. https://www.gov.uk/government/news/action-on-medicine-wastage-and-improving-medicine-use.

  10 Evaluation of the scale, cause and costs of waste medicine. Final report. (2010). York Health Economics Consortium and School of Pharmacy, University of London. November 2010.

   

   

 • Förskrivningsinformation

   

  Läkemedlets namn: Duraphat® 5 mg/g tandkräm. 1 g tandkräm innehåller 5 mg fluor (som natriumfluorid), motsv. 5 000 ppm fluorid. Indikation:  Förebyggande av dental karies hos ungdomar och vuxna, speciellt hos patienter med risk för multipla kariesangrepp (karies i tandkrona och/eller tandrötter). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller något av de övriga innehållsämnena. Varningar och försiktighet: Inte till patienter under 16 år. Bör endast användas efter samråd med tandläkare. Ska inte sväljas. Ett ökat antal källor för fluorid kan leda till fluoros. Innan Duraphat® används, bör en genomgång av det totala intaget av fluorid göras. Fluorid i form av tabletter, droppar, tuggummi, geler eller tandlack och fluoriderat vatten eller salt ska undvikas under användningen. En tub Duraphat® innehåller 255 mg fluoridjoner. Innehåller natriumbensoat, som kan verka svagt irriterande på hud, ögon och slemhinnor. Ska inte användas under graviditet och amning utan en noggrann risk/nytta värdering. Innehavare av godkännande för försäljning: Colgate-Palmolive A/S, Bredevej 2, 2830 Virum, Danmark. Receptstatus och förmån: Receptfritt. Förmån. 1 x 51 g tub. Senaste översyn av produktresumé: 2016-12-13. För ytterligare information: www.fass.se.