Colgate® Duraphat®

Diabetes
och risken
för karies

Duraphat® 5 mg/g fluoridtandkräm, effektivt förebyggande för diabetespatienter med ökad kariesrisk5-8

 

Colgate® Duraphat®

.

Fler människor än någonsin har diabetes1

 

Många människor har diabetes i Sverige. Enligt Socialstyrelsen har minst 500 000 diagnosen diabetes, motsvarande 5 % av befolkningen1,2.

Dessutom vet 200. 000 inte om att de har diabetes och 15% av svenskarna har prediabetes2

Diabetes mellitus är en kronisk metabolisk störning

Diabetes mellitus är en kronisk metabolisk störning

“Kännetecknas av glukosintolerans och effektiv kontroll av hyperglykemi (högt blodsocker) på grund av:

 • Bukspottkörteln kan inte längre tillverka insulin.
 • Kroppen reagerar inte fullt ut på insulin (inslulinresistens)”

Insulin krävs för att transportera glukos in i cellerna för att användas som bränsle

Diabetiker kan ha en ökad risk för karies på grund av.3

 

Colgate® Duraphat®
Colgate® Duraphat®
Colgate® Duraphat®

Bedömning av kariesrisk är viktig för att hantera diabetespatienters individuella risk för karies och kan struktureras i fyra steg:*

 

Colgate® Duraphat®
Colgate® Duraphat®

Kariesriskbedömning för diabetespatienter bör fokusera på 3 områden

 

Colgate® Duraphat®
Colgate® Duraphat®
Colgate® Duraphat®

“Alla är viktiga, men det fi nns mycket som tyder på att fl uorid har störst inverkan på munhälsan.”4

Duraphat® 5 mg/g fluoridtandkräm, effektivt förebyggande för diabetespatienter med ökad kariesrisk5-8

 

Colgate® Duraphat®
 • Duraphat® 5 mg/g fluoridtandkräm är kliniskt bevisad att förebygga kaviteter genom att avstanna och reversera primära rotkariesskador och initiala fissurkariesskador5-8
 • Indikation: Förebyggande av dental karies hos ungdomar (16 år och uppåt) och vuxna, speciellt bland patienter med risk för multipla kariesangrepp (karies i tandkrona och/eller tandrötter)#
 • 76 % av patienterna föredrar smaken på Duraphat® 5 mg/följsamheten genom att informera din patient om skillnaden på smak, jämfört med generika^
 • Använd 2 cm ® 5 mg/g fluoridtandkräm 3 gånger dagligen istället för vanlig fluoridtandkräm

Förskriv tillräckligt antal tuber så de räcker till nästa besök

Klinisk evidens stödjer kontinuerlig användning av Duraphat 5mg/g tandkräm för att uppnå den optimala förebyggande effekten av karies.5-8 Beakta datumet för patientens nästa besök och förskriv tillräckligt med tuber för att de ska räcka till dess (1 tub räcker cirka 1 månad.#).

Colgate® Duraphat®

Överväg att förskriva Duraphat® 5 mg/g tandkräm till dina diabetespatienter med ökad kariesrisk för att hjälpa dem att kontrollera sin kariesrisk och på så sätt förbättra deras livskvalitet

 

 • Referenser

   

  1. Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för Diabetesvård 2018-10-25 2. https://www.diabetes.se/aktuellt/nyheter/200000-svenskar-har-oupptackt-typ-2-diabetes/ 3. Kudiyirickal et al Diabetes mellitus and oral health. Endocrine 49, 27–34 (2015). https://doi.org/10.1007/s12020-014-0496-3 4. Twetman et al,Tandlægebladet 2022;126:336-46. 5. Baysan A et al. Caries Res 2001;35:41-46. 6. Schirrmeister JF et al. Am J Dent 2007;20. 212-216. 7. Ekstrand et al. Geodent 2008;25:67-75. 8. Ekstrand et al. Caries Res 2013;47:391–8.

   

 • Förskrivningsinformation

   

  Läkemedlets namn: Duraphat® 5 mg/g tandkräm. 1 g tandkräm innehåller 5mg fl uor (som natriumfl uorid), motsvarande 5000 ppm fluorid. Indikation: Förebyggande av dental karies hos ungdomar och vuxna, speciellt hos patienter med risk för multipla kariesangrepp (karies i tandkrona och/eller tandrötter). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller något av de övriga innehållsämnena. Varningar och försiktighet: Ska inte användas av barn och ungdomar under 16 år. Bör endast användas efter samråd med tandläkare på grund av det höga fluorinnehållet. Ett ökat antal möjliga källor för fluor kan leda till fluoros. Innan Duraphat® används, bör en genomgång av det totala intaget av fluorid göras. Fluor i form av tabletter, droppar, tuggummi, geler eller tandlack och fluoriderat vatten eller salt ska undvikas under användningen. Vid beräkning av det rekommenderade intaget av fluoridjoner, som är 0,05 mg/kg/ dygn från samtliga källor, och som inte bör överstiga 1 mg per dygn, bör hänsyn tas till möjligt intag av tandkräm (en tub Duraphat® tandkräm innehåller 255 mg fluoridjoner). Innehåller natriumbensoat, som kan verka svagt irriterande på hud, ögon och slemhinnor. Graviditet och amning: Ska inte användas under graviditet och amning om inte en noggrann risk/nyttavärdering har gjorts. Innehavare av godkännande för försäljning: Colgate-Palmolive A/S, Bredevej 2A, 2830 Virum, Danmark. Receptstatus och förmån: Receptfritt. Förmånsberättigat. 1 x 51 g tub. Senaste översyn av produktresumé: 2016-12-13. För ytterligare information: www.fass.se.