Ilningar i tänderna

Ilningar i tänderna

Ilningar i tänderna är en kort, skarp smärta i tänderna som svar på ett stimulus som oftast är helt ofarligt. Ilningar i tänderna uppstår plötsligt när dentinet i tanden utsätts för yttre stimuli, till exempel varm, kall eller sur föda, och stimulerar nervfibrer i tandens inre.

 • Etiologi, orsaker och symtom

  Ilningar i tänderna beror på exponering av tandens dentinlager. Normalt skyddas det mjuka dentinet av antingen tandköttet runt rötterna eller den hårda tandemaljen vid kronan. Dentin har tubuli, eller smala kanaler, som leder till tandpulpan, där nervfibrerna finns. När yttre stimuli kan nå dessa tubuli kan de stimulera nervfibrerna och registreras som smärta.

  Den främsta orsaken till exponerat dentin är att tandköttsvävnaden dragit sig tillbaka. När tandköttet drar sig tillbaka exponeras tandhalsen där dentinet endast skyddas av ett tunt lager cement som lätt kan avlägsnas.

  Förlust av emalj kan också leda till ilningar i tänderna, när hela det emaljlager som skyddar det underliggande dentinet avlägsnats genom erosion, abrasion eller kraftig attrition.

  Smärta som förknippas med ilningar i tänderna kan utlösas av ett antal yttre stimuli. Vanliga utlösande faktorer är:

  • Varma, kalla, sockerhaltiga eller sura livsmedel och drycker
  • Kall luft
  • Taktila faktorer, till exempel tandborstning eller att patienten skrapar på den exponerade dentinytan

  Ilningar i tänderna är vanligt men underrapporterat, så det är svårt att mäta incidensen exakt. Men studier uppskattar att förekomsten kan vara upp till 60 %. Även om risken för exponerat dentin ökar med åldern är det som allra vanligast i 30- till 40‑årsåldern eftersom tubuli kan täppas till på naturlig väg.

  Ilningar i tänderna
 • Så påverkas patienternas livskvalitet

  Ilningar i tänderna kan vara mycket smärtsamt för patienten. Ändå är det vanligt att patienterna inte rapporterar om ilande tänder till tandvårdspersonalen.

  I de tidiga stadierna, när smärtan är sporadisk och kortvarig, accepterar många helt enkelt problemet och undviker de utlösande faktorerna som leder till smärta.

  Ilningar i tänderna kan dock utvecklas till den grad att smärtan blir frekvent, varaktig och intensiv. Det kan göra det svårt att utföra vardagliga aktiviteter som att äta, tala och borsta tänderna, vilket leder till ännu allvarligare problem med munhälsan.

  Personer som lider av betydande ilningar i tänderna uppger också att det påverkar livskvaliteten, eftersom det inte längre är njutbart att äta och dricka. Ofta känner de sig även ängsliga eller självmedvetna inför att äta eller dricka i sociala eller offentliga sammanhang.

 • Förebygga, hantera och behandla

  Ilningar i tänderna kan behandlas med speciellt formulerade tandkrämer och munsköljmedel. Dessa verkar vanligtvis genom att ockludera dentintubuli så att stimuliöverföringen förhindras och tandnerven desensibiliseras.

  Pro-Argin-tekniken i Colgates tandkrämer verkar genom fysisk ocklusion av dentintubuli. Ilningar kan omedelbart lindras om man med fingertopparna masserar in den aktiva formuleringen på det drabbade området på tanden. Daglig användning av tandkrämen stärker ytterligare skyddet mot smärta och ger långvarig lindring för personer med ilande tänder.

  Det är dock viktigt att den bakomliggande orsaken till exponerat dentin (tillbakadraget tandkött eller emaljslitage) åtgärdas, så att inte fler dentinytor exponeras.

  Bilder från svepelektronmikroskopi (SEM)

Produkter

Colgate

 

 

 

 

Utforska

Resurser

Person som skriver på datorn

 

 

Utforska

Professionell utbildning

En tandläkare som ler

 

 

Utforska