Informationsmaterial för patienter om karies

Denna sida innehåller informationsmaterial för att förebygga och hantera karies hos patienter. Här hittar du aktuell information, behandlingsrekommendationer och praktiska verktyg för att förbättra munhälsan hos dina patienter.