Colgate Sensitive Omedelbar lättnad
Låt inte patienter med
ilningar i tänderna nöja
sig med mindre

Colgate Sensitive Omedelbar lättnad
81% av svenska patienter lider av dentinöverkänslighet emellanåt 4

81% av svenska
patienter
lider emellanåt 4 av
dentinöverkänslighet

PRO-ARGIN- teknologi med 


omedelbar1 och långvarig2 smärtlindring

 

60,5% smärtlindring

60,5% smärtlindring
från första användningen

80.5% långvarig

80.5% långvarig
smärtlindring 2

smärtlindring

.


Colgate® SENSITIVE INSTANT Relief tandkräm
Unik PRO-ARGIN-teknologi med Zinkfosfat

Unik PRO-ARGIN-teknologi

Zinkfosfat tillsatt för

• Snabbare uppbyggnad av skyddslagret5

• Ökad syraresistens3

PRO-ARGIN-teknologin

• Förseglar öppna dentinkanaler

• Bygger upp ett starkt, kalciumrikt lager för långvarig lindring2

.

.


Snabbare uppbygggnad av skyddande lager och förbättrad syraresistens3,5

 

 3x fler5

förseglade dentinkanaler vs. föregående formula


Överlägsen** ocklusionsteknologi vs. en konkurrerande ocklusionsteknologi 1

 

Tennfluorid/
natriumfluoridteknologi

52%
ocklusion med
konkurrerande
teknologi

Överlägsen

PRO-ARGIN-
teknologi

81 %
ocklusion med
Colgate®
SENSITIVE INSTANT Relief


Colgate® SENSITIVE INSTANT Relief
Erbjud den lösning som passar dina patienters behov

 

Colgate® SENSITIVE INSTANT Relief Reparation + emaljestyrke


Colgate® SENSITIVE INSTANT Relief

Repair + Enamel Strength

 

Øjeblikkelig1 lindring

Omedelbar1 lindring

Øjeblikkelig1 lindring

Långvarig2 lindring

Øjeblikkelig1 lindring

Ökad syraresistens3

Øjeblikkelig1 lindring

Snabbare uppbyggnad av skyddslager 5

 

Omedelbar1 och långvarig2 lindring med
Colgate® SENSITIVE INSTANT Relief

 

 

Referenser: 1. Nathoo et al. J Clin Dent. 2009;20 (Spec Iss):123–130 (För omedelbar lindring, applicera direkt på den känsliga tanden med ett finger och massera försiktigt i 1 minut). 2. Vid kontinuerlig användning, Docimo et al. J Clin Dent. 2009;20 (Spec Iss):17– 22. 3. Tidigare formulering, in vitro syraresistens efter 5 borstningar, rapport av Hines 2021, data på fil, Colgate-Palmolive Technology Center (2021). 4. Addy, Dent Clin North Am1990;34:503-51. 5. Vs. tidigare formulering, in vitro-ocklusion efter 3 borstningar, rapport av Hines 2021, data på fi l, Colgate-Palmolive Technology Center (2021). 6. PRO-ARGIN-teknologi vs. tennfluorid/natriumfluorid-teknologi, in vitro-studie konfokala bilder efter 5 behandlingar, Liu et al. J Dent Res. 2022;101(Spec Iss B):80.