tandhygienist och patient i full PPE-utrustning för ett samtal

Ge varje patient möjlighet att

uppnå överlägsen biofilmkontroll**

med Colgate® Total®

Colgate® Total®

Upptäck hur överlägsen biofilmkontroll
kan uppnås i tre steg**,1,2

 

Berätta för patienterna att<strong> <span class='grey-text'>Colgate Total<sup>®</sup> </span></strong>ger betydande fördelar för hela munnen
 • Minskar plack

   

  Med Colgate® Total® uppnådde patienterna en överlägsen minskning av plack jämfört med vanlig icke-antibakteriell fluoridtandkräm*¹

   

  Plackindex

  Minskar plack
  Minskar plack

  *Statistiskt signifikant minskning jämfört med icke-antibakteriell fluoridtandkräm (p < 0,001).  

  Referens: 1. Delgado, E. m.fl. (2018). Journal of Clinical Dentistry, 29 (specialnummer A).

   

  Sammanfattning av kliniska data >>

 • Bidrar till att förebygga tandköttsproblem

  Med Colgate® Total® uppnådde patienterna en överlägsen minskning av tandköttsproblem jämfört med vanlig icke-antibakteriell fluoridtandkräm.*¹

  Bidrar till att förebygga tandköttsproblem

  * Statistiskt signifikanta minskningar jämfört med icke-antibakteriell fluoridtandkräm (p <0,001). Delgado E et al., En klinisk prövning av dubbelzink plus arginintandkräm för att minska etablerad plack och gingivit under en sexmånadersperiod. J Clin Dent 2018; 29 (Spec Iss Iss A).

 • Förebygger tandsten

  Med Colgate® Total®uppnådde patienterna en överlägsen minskning av tandsten jämfört med vanlig icke-antibakteriell fluoridtandkräm.*¹

  Med Colgate® Total® uppnådde patienterna en överlägsen minskning av tandköttsproblem jämfört med vanlig icke-antibakteriell fluoridtandkräm.*¹

  Tandstensindex

  Förebygger tandsten
  Förebygger tandsten

  *Statistiskt signifikant minskning jämfört med icke-antibakteriell fluoridtandkräm (p < 0,001).
  Referens: 1. Seriwatanachai, D. m.fl. (2016). [Data på fil]. Colgate Palmolive Technology Center, Piscataway, september 2016.

  Sammanfattning av kliniska data >> >>

 • Lindrar ilningar

  Colgate® Total® uppnådde patienterna en överlägsen lindring av ilningar jämfört med vanlig icke-antibakteriell fluoridtandkräm.*¹

  Procentuell minskning av känslighet för stimuli jämfört med vanlig fluoridtandkräm

  Lindrar ilningar

  *Statistiskt signifikant minskning jämfört med icke-antibakteriell fluoridtandkräm (p < 0,001).
  Referens: 1. Delgado, E. m.fl. (2018). Journal of Clinical Dentistry, 29 (specialnummer A).

  *Efter 8 veckor.
  Referens: 1. Seriwatanachai & Mateo, Seriwatanachai, D. m.fl. (2016). [Data på fil]. Januari 2016..

  Sammanfattning av kliniska data >>

 • Tar bort fläckar

  Colgate® Total® har kliniskt bevisats minska fläckar och fläckintensitet.*¹

  Procentuell minskning jämfört med icke-whitening tandkräm*
  6 veckors klinisk studie av fläckborttagning

  Tar bort fläckar
  Tar bort fläckar

  *Colgate® Total® Whitening fluoridtandkräm med 1450 ppm fluor
  Referens: 1. Garcia-Godoy & Mateo (2017). [Data på fil]. Februari 2017.

  Sammanfattning av kliniska data >>

 • Fräsch andedräkt

  Colgate® Total® har kliniskt bevisats hålla andedräkten fräschare under 12 timmar.*¹

  Fräsch andedräkt
 • Bekämpar hål

  Colgate® Total® innehåller natriumfluorid, som kliniskt bevisats bidra till att förebygga karies och hål genom att:

  • hämma demineralisering och främja remineralisering
  • göra tänderna mindre mottagliga för syror som orsakar karies.
  • Colgate® Total® innehåller 1450 ppm fluorid och överensstämmer med riktlinjerna i DBOH (Delivering Better Oral Health).1
  NaF

  Referens: 1. Wong m.fl. (2011). Journal of Dental Research, 90 (5), 573-579.

 • Skyddar emaljen

  Colgate® Total® bidrar till att reparera försvagad emalj.

  Skyddar emaljen

Läs vitboken ”Whole Mouth Health – The Next Generation of every day prevention in Oral Health

Den framväxande kunskapen om munnens biologi, dagens patientkrav och framstegen inom munvårdstekniken driver på behovet av ”nästa generations prevention” för att uppnå och bibehålla munhälsa. Colgate® är övertygade om att detta behov bäst tillgodoses med en helhetssyn på munhälsa som betonar vikten av oral prevention och av att uppnå bättre resultat på munhälsan för alla patienter.

Läs vitboken ”Whole Mouth Health – The Next Generation of every day prevention in Oral Health.

Projekt ”Perio and Caries”

Projektet ”Perio & Caries” från EFP (European Federation of Periodontology) bygger på resultaten från expertseminariet ”The boundaries between dental caries and periodontal disease”, som anordnades gemensamt av EFP och ORCA (European Organisation for Caries Research).

Konsensusrapporterna, som understöds av robusta systematiska granskningar, ger en omfattande vetenskaplig ram för hur man kan förstå och förhålla sig till samtidig hantering av karies och parodontala sjukdomar, inklusive specifika rekommendationer för daglig prevention.

Ge varje patient möjlighet att uppnå överlägsen biofilmskontroll för hela munnens hälsa**1,2

 

Colgate<sup>®</sup>Total<sup>®</sup>

**Statistiskt signifikant större minskning av odlingsbara bakterier på tänderna, tungan kinderna och tandköttet med Colgate® Total® jämfört med icke-antibakteriell fluortandkräm vid 4 veckor, 12 timmar efter borstning.

 1. Manus, L. m.fl. (2018). Journal of Clinical Dentistry, 29 (specialnummer A), A10-19.

 2. Daep, C. m.fl. (2019). [Data på fil]. Augusti 2019.