Osäker på denna atrofi av enskild tand

 

Denna video visar hur tandförlust kan ha flera negativa konsekvenser, eftersom närliggande tänder tenderar att förflytta sig och ockupera det respektive området. Använd denna video för att utbilda dina patienter hur de påverkas av tandförlust.