Video: En översikt över tandköttsproblem


Denna video visar utvecklingen av parodontal sjukdom, inklusive gingivit och parodontit.