Video: Hur man använder tandtråd

 

Utbildningsvideo för att vägleda dina patienter i hur de använder tandtråd