Keramiskt inlägg - procedur och demonstration

 

Denna video visar borttagning av karies, och lagning med keramiskt inlägg