Informationsmaterial för patienter med diabetes och risken för karies

Diabetes och hål i tänderna

Denna sida tillhandahåller informativt material för patienter om sambandet mellan diabetes och karies i tänderna, inklusive tips och råd för förebyggande och hantering av karies hos personer med diabetes

Extra fl uortillskott kan minska risken för hål i tänderna

 

Duraphat 5 mg

Högfl uortandkräm minskar risken för hål och är därför särskilt relevant vid diabetes. Duraphat® 5 mg/g högfl uortandkräm är ett läkemedel som fi nns att köpa på apoteket och används istället för vanlig tandkräm.

Duraphat 5mg/g

Hur verkar högfl uortandkräm?

Den högre fluornivån kan hjälpa till att förhindra hål genom att hämma demineralisering och främja remineralisering av tandytan.

Hur verkar högfl uortandkräm?

Hur ska jag använda denne tandkräm

Läs alltid bipacksedeln innan du använder läkemedlet.

Använd Duraphat® 5 mg/g högfl uortandkräm istället för din vanliga tandkräm. Applicera 2 cm tandkräm på tandborsten och borsta tre gånger om dagen. Noggrann tandborstning tar cirka 3 minuter. Högfl uortandkräm är för personligt bruk och bör inte delas med andra.

Hur får jag tillgång till högfl uortandkräm?

Högfl uortandkräm är ett receptfritt läkemedel som dock ingår i högkostnadsskyddet när det skrivs ut på recept. Konsultera din tandhygienist eller tandläkare om du tror att du skulle ha nytta av att använda en tandkräm med hög fluorhalt.

Duraphat 5 mg

Använd högfl uortandkräm vid förhöjd risk för karies (hål i tänderna)

Läkemedlets namn: Duraphat® 5 mg/g tandkräm. 1 g tandkräm innehåller 5mg fl uor (som natriumfl uorid), motsvarande 5 000 ppm fl uorid. Indikation: Förebyggande av dental karies hos ungdomar och vuxna, speciellt hos patienter med risk för multipla kariesangrepp (karies i tandkrona och/eller tandrötter). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller något av de övriga innehållsämnena. Varningar och försiktighet: Ska inte användas av barn och ungdomar under 16 år. Bör endast användas efter samråd med tandläkare på grund av det höga fl uorinnehållet. Ett ökat antal möjliga källor för fl uor kan leda till fl uoros. Innan Duraphat® används, bör en genomgång av det totala intaget av fl uorid göras. Fluor i form av tabletter, droppar, tuggummi, geler eller tandlack och fl uoriderat vatten eller salt ska undvikas under användningen. Vid beräkning av det rekommenderade intaget av fl uoridjoner, som är 0,05 mg/kg/ dygn från samtliga källor, och som inte bör överstiga 1 mg per dygn, bör hänsyn tas till möjligt intag av tandkräm (en tub Duraphat® tandkräm innehåller 255 mg fl uoridjoner). Innehåller natriumbensoat, som kan verka svagt irriterande på hud, ögon och slemhinnor. Graviditet och amning: Ska inte användas under graviditet och amning om inte en noggrann risk/nyttavärdering har gjorts. Innehavare av godkännande för försäljning: Colgate-Palmolive A/S, Bredevej 2A, 2830 Virum, Danmark. Receptstatus och förmån: Receptfritt. Förmånsberättigat. 1 x 51 g tub. Senaste översyn av produktresumé: 2016-12-13. För ytterligare information: www.fass.se.

När man har diabetes

Vad orsakar hål i tänderna?

 

Vad orsakar hål i tänderna?

Risken för hål i tänderna kan vara högre för personer med diabetes. En ökad sockernivå i saliv och blod leder till en ökning av bakteriell syraproduktion, vilket ökar risken för karies.

BEGYNNANDE HÅL I TÄNDERNA

Hål i tänderna orsakas av sockersyror

  • Även om du har en kontrollerad diet är det viktigt att begränsa sockerhaltiga mellanmål och drycker under hela dagen
  • Sockerhaltiga snacks och drycker mellanmåltiderna kan öka risken för hål
  • Var uppmärksam på dolda sockerarter som fi nns i “hälsosamma” mellanmål

Torr mun kan öka risken för hål

Personer med diabetes är mer benägna att bli muntorra på grund av:

  • Högre sockernivåer i saliv och blod
  • Diabetesmedicin
  • Dehydrering (uttorkning)

Saliv hjälper till att reglera nivån av bakterier samt neutraliserar och tvättar bort syra runt tänderna - därför kan muntorrhet öka risken för hål i tänderna.

Observera: Produkter för att lindra muntorrhet hjälper inte alltid till att förhindra uppkomsten av hål

Hantering av blodsockernivån är nyckeln till att må bra

Vardagsrutiner för att minska risken för hål i tänderna:

 

Borsta tänderna 2-3

Borsta tänderna 2-3 gånger om dagen i minst två minuter med en fl uortandkräm. Borsta alltid tänderna precis innan du lägger dig. Spotta ut överfl ödig tandkräm och undvik att skölja munnen efteråt. På så sätt bibehåller du fl uorkoncentrationen i munnen

Gör rent mellan tänderna dagligen

Gör rent mellan tänderna dagligen

Håll ett öga på

Håll ett öga på hur mycket och hur ofta du äter och dricker sådant som innehåller ra nerat socker

Gå till tandläkaren regelbundet

Gå till tandläkaren regelbundet för kontroll och professionell rengöring

 

Fråga din tandläkare eller tandhygienist om du kan bli hjälpt av högfl uortandkräm