Video: En överskikt av dentinöverkänslighet

 

Denna video visar Brännströms hydrodynamiska teori om dentinöverkänslighet